HÜRSES

Yaklaşık bir yıl kadar önce 5736 sayılı Uzlaşma Kanunu (Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun) yürürlüğe girdi. Kanun, kamuoyunda “vergi borçlularına af” şeklinde duyuruldu. Ancak bir aftan çok, genel uzlaşma hükümlerinden daha iyi şartlarda uzlaşma imkanı sağlanmasından ibaretti.