HÜRSES

Dünkü yazımızda
meclis gündeminde olan tasarı çerçevesinde arabuluculuk kurumundan kısaca söz etmiştik.