14 adet makale ve 21 adet köşe yazısı bulundu.


Çalışmaya Ara Vermeyen (adli Tatil Yapmayan) İdare ve Vergi Mahkemeleri

İdare ve Vergi Mahkemelerinin Yarısı Adli Tatil Yapmıyor

Yatırım İndirimi İstisnasını Yeniden Canlandıran Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Getirdikleri

Mali Tatil Ve Adli Tatilin Vergi Yargısındaki Sürelere Etkisi

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda Geçmişe Dönük Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (kkdf) Uygulamasının Hukuki Değerlendirmesi

İntifa Hakkının Veraset ve İntikal Vergisinin Konusuna Girmediği Görüşü ve Bu Görüş Doğrultusundaki Son Yargı Kararları

Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Ve Benzeri Mali Yükümlülüklere İlişkin Kararlarında Kamu Yararı Ölçütü

Kusurlu Olmayan Kanuni Temsilcinin Vergi Borcundan Sorumlu Tutulamayacağı Yönündeki Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Anayasa Değişikliği Sonrası Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Yatırım İndirimi İstisnasını Geri Getiren Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Gerekçesi Üzerine

Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme Vergi Alacaklarında Uygulanabilecek Mi?

Kod Uygulamasının Hukuka Aykırılığı Ve Dava Edilebilirliği

Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru Ve İspat Külfeti - I

Bilmeden (kast Olmaksızın) Naylon Fatura Kullanıldığının Tespiti Halinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesini Emreden 306 Sıra No.lu Vuk Genel Tebliği’nin Hukuka Aykırılığı Üzerine

İdari Yargıda Adli Tatil Var Mı Yok Mu?

Tatili Olmayan Mahkemelere Dikkat

Dava Aşamasındaki Vergilere Bir Garip Yapılandırma - Iı

Dava Aşamasındaki Vergilere Bir Garip Yapılandırma - I

Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim 2009 Tarihli Kararlarıyla Yatırım İndirimi İstisnası Hakkı Ve Avukatlık Sınavı Geri Geldi

Yatırım İndiriminde Dava Açanlar Kazanıyor

Maliye Danıştay’a Hukuk Dersi Mi Veriyor?

Torba Kanun’daki Kısmen-tamamen Komedisi

Ba - Bs Formlarını Vermeyenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Son Durum

Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrası Takdir Komisyonuna Başvuruda Zamanaşımı

Vergi Borçluları Asılacak

Bölge İdare Mahkemeleri İş Bölümü Kararları

Vergi Alacaklarında Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme - I

Danıştay: “kesin Veya Belirlenebilir Nitelikte Bir Miktar Olmadan Nispi Damga Vergisi Uygulanamaz”

Anayasa Mahkemesi’nde “fahiş Hata” Olur Mu?

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Ettiği Ama İptalini Ertelediği Hükümler Uygulanmalı Mı?

Vergi İncelemesi İşyerinde Yapılmadıysa Hapis Cezası Yok

Yatırım İndirimi Ve 16-17 Kasım

60 Ytl’si Olana Temyiz Yolu Açık

Adli Tatil Uzar Mı? - I

Ücreti Düşük Göstermek Vergi Kaçakçılığı, Kaçak İşçi Çalıştırmak Değil!