30 adet makale ve 90 adet köşe yazısı bulundu.


Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Ve Benzeri Mali Yükümlülüklere İlişkin Kararlarında Kamu Yararı Ölçütü

Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi (gizleme) Sebebiyle Geçmişe Dönük Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinin Hukuka Aykırılığı Üzerine

Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru Ve İspat Külfeti - I

Gayrimenkullerde İntifa Hakkı Ve Kuru (çıplak) Mülkiyetin Veraset Ve İntikal Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi

Bazı Oecd Ülkelerindeki Vergi Suç Ve Kabahatleri İle Bunlar Hakkında Öngörülen Cezaların Karşılaştırmalı Analizi

Çalışmaya Ara Vermeyen (adli Tatil Yapmayan) İdare ve Vergi Mahkemeleri

Vergi Cezalarında Tekerrür Uygulamasında Son Durum

Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme Vergi Alacaklarında Uygulanabilecek Mi?

Bilmeden (kast Olmaksızın) Naylon Fatura Kullanıldığının Tespiti Halinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesini Emreden 306 Sıra No.lu Vuk Genel Tebliği’nin Hukuka Aykırılığı Üzerine

Kusurlu Olmayan Kanuni Temsilcinin Vergi Borcundan Sorumlu Tutulamayacağı Yönündeki Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Vergi Suç Ve Cezalarında Tekerrür-ı

Danıştay Kararına Göre 5736 Sayılı Uzlaşma Kanunu Genel Tebliği’nde Geriye Dönük Uzlaşılmalı

Yatırım İndirimi İstisnasını Yeniden Canlandıran Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Getirdikleri

Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru Ve İspat Külfeti-ıı

Anayasa Değişikliği Sonrası Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Vergi Suç Ve Cezalarında Tekerrür-ıı

Mali Tatil Ve Adli Tatilin Vergi Yargısındaki Sürelere Etkisi

Kod Uygulamasının Hukuka Aykırılığı Ve Dava Edilebilirliği

ARABULUCULUK FAALİYETİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE İHTİYARİ ARABULUCULUK İLE DAVA ŞARTI ARABULUCULUK AYRIMININ ÖNEMİ

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Ve Ertelenmesi

İntifa Hakkının Veraset ve İntikal Vergisinin Konusuna Girmediği Görüşü ve Bu Görüş Doğrultusundaki Son Yargı Kararları

Miras Kalan Veya Bağışlanan Arsa Karşılığında Edinilen Konut Ve İşyeri Satışında Gelir Vergisi - Iı

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinde Sözleşmenin Niteliği, Kdv Ve Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

Miras Kalan Veya Bağışlanan Arsa Karşılığında Edinilen Konut Ve İşyeri Satışında Gelir Vergisi - I

İmza Atamayan Kişilerin Yaptığı Hukuki İşlemlerin Senetle İspat Gücü Ve Bu Kişiler İçin Noterde Düzenlenecek Belgeler Bakımından Vergi Ve Harç Muafiyeti (6100 Sayılı Hmk Md. 206)

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Veraset İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi - Iı

Yatırım İndirimi İstisnasını Geri Getiren Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Gerekçesi Üzerine

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda Geçmişe Dönük Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (kkdf) Uygulamasının Hukuki Değerlendirmesi

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK (ZORUNLU) ARABULUCULUK

Mirasın Gerçek Reddi Ve Hükmen (hükmî) Reddi

İdari Yargıda Adli Tatil Var Mı Yok Mu?

Dava Aşamasındaki Vergilere Bir Garip Yapılandırma - Iı

Vergi Kaçakçılığı Suçuna İştirak Halinde Cezayı Hangi Vergi Dairesi Kesmeli?

Dava Aşamasındaki Vergilere Bir Garip Yapılandırma - I

Ücreti Düşük Göstermek Vergi Kaçakçılığı, Kaçak İşçi Çalıştırmak Değil!

Vergi Alacaklarında Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme - Iı

Milli Zamanaşımı

Özelge (mukteza) Varsa Ceza Kesilemez

Vergi İncelemesi İşyerinde Yapılmadıysa Hapis Cezası Yok

Vergi Borçluları Asılacak

Uzlaşma Geri Geliyor

Torba Kanun’daki Kısmen-tamamen Komedisi

Pişman Mısın?

Limited Şirketin Vergi Borcunun Son Sorumlusu: Şirket Ortağı

Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrası Takdir Komisyonuna Başvuruda Zamanaşımı

Mirasçılar Vergi Borçlarının Ne Kadarından Sorumlu?

Tatili Olmayan Mahkemelere Dikkat

Bavulla Paraya Tebliğ Engeli Çıkabilir

Maliye, Zamanaşımı Konusunda Kanunu Ve Kendini Aşıyor

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

“birdir Biiiirr” Denmeden Tekerrür Olmaz

Adalet Teyze Artık Gözlerini Açsın

Referandumdan Sonra Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Vergi İndiriminde “unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok”

Devlet Arabuluculukta 1 Koyup 2 Alıyor

Vergi İndirimi Ve 2009 Muhaciri, Türk Bayraklı Yatlar

Emeklinin Yazlık Vergisi

Kaytan Bıyıklı Bavullar -ı

Vergi Dairesi Çalışanları Borçluların Yerine Vergi Borcunu Ödüyor

Bilerek Sahte Fatura Kullanma(ma) - I

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezası Artık Paraya Çevrilemeyecek Ama…

Maliye Danıştay’a Hukuk Dersi Mi Veriyor?

Vergi Kaçakçılığı Suçundan Hapse Girme Dönemi Bitti Mi?

Af Yok, Sezon Sonu Kampanyası Var

Bilerek Sahte Fatura Kullanma(ma) - Iı

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Artık Yok

Yurt Dışı Çıkış Yasakları Kaldırılıyor

Anayasa Mahkemesi’nde “fahiş Hata” Olur Mu?

Maliye E-pusu Kuracak - Iı

Bölge İdare Mahkemeleri İş Bölümü Kararları

Kaytan Bıyıklı Bavullar -ıı

"Kod" Uygulaması Hukuka Aykırıdır

Limited Şirket Vergi Borcunda Şirket-kanuni Temsilci-ortak Sırasına "usulünce" Uyulmadıysa İhbarname Veya Ödeme Emri İptal Edilir

Elektronik Fatura (e-fatura) Uygulamasında Tebliğle Getirilen Ceza

Vergi Alacaklarında Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme - I

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Ettiği Ama İptalini Ertelediği Hükümler Uygulanmalı Mı?

Arabuluculuk Ücretinin Vergilendirilmesi Nasıl Olmalı?

Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim 2009 Tarihli Kararlarıyla Yatırım İndirimi İstisnası Hakkı Ve Avukatlık Sınavı Geri Geldi

Vergi İndiriminde Unutulanlar Eklendi

Maliye E-pusu Kuracak - I

İlmühaber Hisse Senedi Yerine Geçer Mi?

Yatırım İndiriminde Dava Açanlar Kazanıyor

Arsa Karşılığı Alınan Konut Veya İşyeri Satışında “ticari Kazanç” Nitelemesi Ve “devamlılık” Şartı

Ba - Bs Formlarını Vermeyenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Son Durum

Mahkeme Harçlarındaki Adaletsizliğin Giderilmesinde İlk Adım Yine Mahkemelerden - I

İntifa Hakkı Ve Kuru Mülkiyetin Değeri

Kısaca Fatura

Yatırım İndirimi Ve 16-17 Kasım

Vergide Ayrımcılık Serbest Mi?

Osman Bey Ve Bürokrasi

Anayasa Mahkemesi İle İnatlaşma - Iı

Adli Tatil Uzar Mı? - I

60 Ytl’si Olana Temyiz Yolu Açık

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Ertelenmesi

Cezanızı Vicdanınızda Çekeceksiniz

Döner Sandalye Ve Koltuklar Teşviksiz Kaldı

Otomobildeki Ötv İndirimi Getirdiğinden Fazlasını Götürüyor

Yeni Yıl Ve Psiko-kriz

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti

Sosyal İade

Mücadele-i Rüşvet - Iı

Adli Tatil Uzar Mı? - Iı

Danıştay: “kesin Veya Belirlenebilir Nitelikte Bir Miktar Olmadan Nispi Damga Vergisi Uygulanamaz”

Dıdının Dıdısının Dıdısı

Bulmaca, Buldurmaca, Adli Tatil Kırpmaca

Damga Vergisi Zammı Dördüz Doğurdu

Mücadele-i Rüşvet - I

Keyfekeder Dolandırılmasak Bari

Mahkeme Harçlarındaki Adaletsizliğe Anayasa Mahkemesi’nden İptal - I

Faturaya İtiraz Etmek Ya Da Etmemek

Döviz Bedelli Sözleşmelerin TL'ye Dönüşümü İçin Biçilmiş Kaftan: Arabuluculuk

Arabuluculuk Anlaşmasında Damga Vergisi Avantajı

“pardon, Bakar Mısınız? Paranızı Unuttunuz”

Elektronik Fatura (e-fatura)

Arsayı “kat Karşılığı” Yerine “hasılat Paylaşımı” Yoluyla Değerlendirmenin Avantajları

Kredi Kullananı Didikleme Fonu

Bayram Öncesi İki Hatırlatma

Kkdf Çilesi Bitmedi Ama Hafifledi

Askere Gitmeyenler Yargıyı Hızlandıracak

Matrah Arttıranın “kod”u Çözülecek