29 adet makale ve 38 adet köşe yazısı bulundu.


Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme Vergi Alacaklarında Uygulanabilecek Mi?

Gayrimenkullerde İntifa Hakkı Ve Kuru (çıplak) Mülkiyetin Veraset Ve İntikal Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi

ARABULUCULUK FAALİYETİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE İHTİYARİ ARABULUCULUK İLE DAVA ŞARTI ARABULUCULUK AYRIMININ ÖNEMİ

Vergi Suç Ve Cezalarında Tekerrür-ıı

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Ve Ertelenmesi

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA İLK TOPLANTIYA (OTURUMA) KATILMAMANIN YAPTIRIMI VE TELEKONFERANSLA İLK TOPLANTIYA KATILIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Vergi Suç Ve Cezalarında Tekerrür-ı

HUKUKİ SÜRELERİN KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE DURDURULMASI VE SÜRELERİN YENİ SON GÜNLERİNİN BELİRLENMESİ

KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP İLANI VE SONUÇLARI

Bilmeden (kast Olmaksızın) Naylon Fatura Kullanıldığının Tespiti Halinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesini Emreden 306 Sıra No.lu Vuk Genel Tebliği’nin Hukuka Aykırılığı Üzerine

Vergi Cezalarında Tekerrür Uygulamasında Son Durum

İmza Atamayan Kişilerin Yaptığı Hukuki İşlemlerin Senetle İspat Gücü Ve Bu Kişiler İçin Noterde Düzenlenecek Belgeler Bakımından Vergi Ve Harç Muafiyeti (6100 Sayılı Hmk Md. 206)

SALGIN HUKUKUNDA İŞE İADE DAVALARININ ARABULUCULUK VE DAVA AÇMA SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

Kod Uygulamasının Hukuka Aykırılığı Ve Dava Edilebilirliği

Kusurlu Olmayan Kanuni Temsilcinin Vergi Borcundan Sorumlu Tutulamayacağı Yönündeki Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK (ZORUNLU) ARABULUCULUK

Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi (gizleme) Sebebiyle Geçmişe Dönük Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinin Hukuka Aykırılığı Üzerine

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda Geçmişe Dönük Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (kkdf) Uygulamasının Hukuki Değerlendirmesi

Danıştay Kararına Göre 5736 Sayılı Uzlaşma Kanunu Genel Tebliği’nde Geriye Dönük Uzlaşılmalı

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Veraset İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi - Iı

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR

Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Ve Benzeri Mali Yükümlülüklere İlişkin Kararlarında Kamu Yararı Ölçütü

Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru Ve İspat Külfeti - I

ARABULUCULUK SÜRECİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SOMUT UYUŞMAZLIĞA GÖRE BELİRLENMESİ

Mali Tatil Ve Adli Tatilin Vergi Yargısındaki Sürelere Etkisi

Yatırım İndirimi İstisnasını Geri Getiren Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Gerekçesi Üzerine

Yatırım İndirimi İstisnasını Yeniden Canlandıran Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Getirdikleri

Mirasın Gerçek Reddi Ve Hükmen (hükmî) Reddi

Çalışmaya Ara Vermeyen (adli Tatil Yapmayan) İdare ve Vergi Mahkemeleri

Vergi Alacaklarında Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme - Iı

Bulmaca, Buldurmaca, Adli Tatil Kırpmaca

Elektronik Fatura (e-fatura) Uygulamasında Tebliğle Getirilen Ceza

Ba - Bs Formlarını Vermeyenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Son Durum

60 Ytl’si Olana Temyiz Yolu Açık

Elektronik Fatura (e-fatura)

“birdir Biiiirr” Denmeden Tekerrür Olmaz

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Ettiği Ama İptalini Ertelediği Hükümler Uygulanmalı Mı?

Ücreti Düşük Göstermek Vergi Kaçakçılığı, Kaçak İşçi Çalıştırmak Değil!

"Kod" Uygulaması Hukuka Aykırıdır

Vergi İncelemesi İşyerinde Yapılmadıysa Hapis Cezası Yok

Serbest Bölgedeki Yazılım Firmalarına Vergisel Avantaj İçin Bir Kolaylık Beş Zorluk

Vergi Kaçakçılığı Suçuna İştirak Halinde Cezayı Hangi Vergi Dairesi Kesmeli?

Vergi Borçluları Asılacak

Bilerek Sahte Fatura Kullanma(ma) - Iı

Kısaca Fatura

Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrası Takdir Komisyonuna Başvuruda Zamanaşımı

Konut Kredisinde Hayat Sigortası Zorunlu Mu?

Anayasa Mahkemesi’nde “fahiş Hata” Olur Mu?

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Ertelenmesi

Kaytan Bıyıklı Bavullar -ı

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Artık Yok

Özelge (mukteza) Varsa Ceza Kesilemez

İntifa Hakkı Ve Kuru Mülkiyetin Değeri

Maliye, Zamanaşımı Konusunda Kanunu Ve Kendini Aşıyor

Maliye Danıştay’a Hukuk Dersi Mi Veriyor?

Vergi Kaçakçılığı Suçundan Hapse Girme Dönemi Bitti Mi?

Bavulla Paraya Tebliğ Engeli Çıkabilir

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Vergi Alacaklarında Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme - I

Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim 2009 Tarihli Kararlarıyla Yatırım İndirimi İstisnası Hakkı Ve Avukatlık Sınavı Geri Geldi

Mirasçılar Vergi Borçlarının Ne Kadarından Sorumlu?

Cezanızı Vicdanınızda Çekeceksiniz

Milli Zamanaşımı

Kredi Kartı Affı, Yalnızca İcralık Olanlar İçin

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezası Artık Paraya Çevrilemeyecek Ama…

Limited Şirketin Vergi Borcunun Son Sorumlusu: Şirket Ortağı

Pişman Mısın?