25 adet makale ve 13 adet köşe yazısı bulundu.


Bilmeden (kast Olmaksızın) Naylon Fatura Kullanıldığının Tespiti Halinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesini Emreden 306 Sıra No.lu Vuk Genel Tebliği’nin Hukuka Aykırılığı Üzerine

Danıştay Kararına Göre 5736 Sayılı Uzlaşma Kanunu Genel Tebliği’nde Geriye Dönük Uzlaşılmalı

Gayrimenkullerde İntifa Hakkı Ve Kuru (çıplak) Mülkiyetin Veraset Ve İntikal Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi

Vergi Cezalarında Tekerrür Uygulamasında Son Durum

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinde Sözleşmenin Niteliği, Kdv Ve Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

Bazı Oecd Ülkelerindeki Vergi Suç Ve Kabahatleri İle Bunlar Hakkında Öngörülen Cezaların Karşılaştırmalı Analizi

Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru Ve İspat Külfeti - I

Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme Vergi Alacaklarında Uygulanabilecek Mi?

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Ve Ertelenmesi

Vergi Suç Ve Cezalarında Tekerrür-ıı

Mirasın Gerçek Reddi Ve Hükmen (hükmî) Reddi

Kusurlu Olmayan Kanuni Temsilcinin Vergi Borcundan Sorumlu Tutulamayacağı Yönündeki Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Anayasa Değişikliği Sonrası Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Miras Kalan Veya Bağışlanan Arsa Karşılığında Edinilen Konut Ve İşyeri Satışında Gelir Vergisi - I

İmza Atamayan Kişilerin Yaptığı Hukuki İşlemlerin Senetle İspat Gücü Ve Bu Kişiler İçin Noterde Düzenlenecek Belgeler Bakımından Vergi Ve Harç Muafiyeti (6100 Sayılı Hmk Md. 206)

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda Geçmişe Dönük Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (kkdf) Uygulamasının Hukuki Değerlendirmesi

Yatırım İndirimi İstisnasını Yeniden Canlandıran Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Getirdikleri

Kod Uygulamasının Hukuka Aykırılığı Ve Dava Edilebilirliği

Yatırım İndirimi İstisnasını Geri Getiren Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Gerekçesi Üzerine

Apartmanlarda Komşuları Rahatsız Edici Davranışlar Ve Yaptırımları-ıı

Mali Tatil Ve Adli Tatilin Vergi Yargısındaki Sürelere Etkisi

Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru Ve İspat Külfeti-ıı

Miras Kalan Veya Bağışlanan Arsa Karşılığında Edinilen Konut Ve İşyeri Satışında Gelir Vergisi - Iı

Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Ve Benzeri Mali Yükümlülüklere İlişkin Kararlarında Kamu Yararı Ölçütü

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Veraset İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi - Iı

Cezanızı Vicdanınızda Çekeceksiniz

Trt’nin Arkasındaki Gizli Güç- I

Mirasçılar Vergi Borçlarının Ne Kadarından Sorumlu?

Vergi Alacaklarında Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme - Iı

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezası Artık Paraya Çevrilemeyecek Ama…

Limited Şirketin Vergi Borcunun Son Sorumlusu: Şirket Ortağı

Anayasa Mahkemesi İle İnatlaşma - I

Mahkeme Harçlarındaki Adaletsizliğin Giderilmesinde İlk Adım Yine Mahkemelerden - Iı

Arabuluculuk: Mahkemesiz Adalet Mi Geliyor?

Vadeli Çek (çekte Vade) Uygulaması Devam Ediyor

Arsayı “kat Karşılığı” Yerine “hasılat Paylaşımı” Yoluyla Değerlendirmenin Avantajları

Faturaya İtiraz Etmek Ya Da Etmemek

1000 Günlük Çile mi, 1 Günde Çözüm mü?