21 adet makale ve 47 adet köşe yazısı bulundu.


Mali Tatil Ve Adli Tatilin Vergi Yargısındaki Sürelere Etkisi

Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Ve Benzeri Mali Yükümlülüklere İlişkin Kararlarında Kamu Yararı Ölçütü

Anayasa Değişikliği Sonrası Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Veraset İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi - Iı

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Veraset Ve İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi -ı

Apartmanlarda Komşuları Rahatsız Edici Davranışlar Ve Yaptırımları-ıı

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK (ZORUNLU) ARABULUCULUK

Yatırım İndirimi İstisnasını Yeniden Canlandıran Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Getirdikleri

Kod Uygulamasının Hukuka Aykırılığı Ve Dava Edilebilirliği

Kusurlu Olmayan Kanuni Temsilcinin Vergi Borcundan Sorumlu Tutulamayacağı Yönündeki Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Bilmeden (kast Olmaksızın) Naylon Fatura Kullanıldığının Tespiti Halinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesini Emreden 306 Sıra No.lu Vuk Genel Tebliği’nin Hukuka Aykırılığı Üzerine

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda Geçmişe Dönük Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (kkdf) Uygulamasının Hukuki Değerlendirmesi

Gayrimenkullerde İntifa Hakkı Ve Kuru (çıplak) Mülkiyetin Veraset Ve İntikal Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi

Mirasın Gerçek Reddi Ve Hükmen (hükmî) Reddi

Bazı Oecd Ülkelerindeki Vergi Suç Ve Kabahatleri İle Bunlar Hakkında Öngörülen Cezaların Karşılaştırmalı Analizi

Danıştay Kararına Göre 5736 Sayılı Uzlaşma Kanunu Genel Tebliği’nde Geriye Dönük Uzlaşılmalı

Apartmanlarda Komşuları Rahatsız Edici Davranışlar Ve Yaptırımları-ı

Miras Kalan Veya Bağışlanan Arsa Karşılığında Edinilen Konut Ve İşyeri Satışında Gelir Vergisi - I

İntifa Hakkının Veraset ve İntikal Vergisinin Konusuna Girmediği Görüşü ve Bu Görüş Doğrultusundaki Son Yargı Kararları

Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru Ve İspat Külfeti-ıı

Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru Ve İspat Külfeti - I

Sarhoş Olmak Da Kabahat

Kısaca Fatura

Apartmanda Köpek Beslenir Mi?

1000 Günlük Çile mi, 1 Günde Çözüm mü?

Mobbing (işyerinde Psikolojik Taciz, Yıldırma)

Vergi Kaçakçılığı Suçundan Hapse Girme Dönemi Bitti Mi?

Askere Gitmeyenler Yargıyı Hızlandıracak

Adli Tatil Uzar Mı? - I

Bayram Tatili 9 Gün Değil – Iı

Vergi Kaçakçılığı Suçuna İştirak Halinde Cezayı Hangi Vergi Dairesi Kesmeli?

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti

Faturaya İtiraz Etmek Ya Da Etmemek

Arabulucuya Nasıl Başvurulur?

"Kod" Uygulaması Hukuka Aykırıdır

Mahkeme Harçlarındaki Adaletsizliğin Giderilmesinde İlk Adım Yine Mahkemelerden - I

Tatili Olmayan Mahkemelere Dikkat

Bilerek Sahte Fatura Kullanma(ma) - I

Mahkeme Harçlarındaki Adaletsizliğe Anayasa Mahkemesi’nden İptal - I

Yatırım İndirimi Ve 16-17 Kasım

Yargıtay: Kredi Kartı Yıllık Aidatı Yasal Değil

Referandumdan Sonra Yurt Dışı Çıkış Yasağı

İlmühaber Hisse Senedi Yerine Geçer Mi?

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Ba - Bs Formlarını Vermeyenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Son Durum

Arabulucu Ücretini Kim Öder?

Arabuluculuk Anlaşmasında Damga Vergisi Avantajı

Vergi Dairesi Çalışanları Borçluların Yerine Vergi Borcunu Ödüyor

Arabuluculuk Ve Avukatlık

Çekte Vade Olur Mu? - Iı

Otomobildeki Ötv İndirimi Getirdiğinden Fazlasını Götürüyor

Döner Sandalye Ve Koltuklar Teşviksiz Kaldı

Vergi İndiriminde Unutulanlar Eklendi

Vergi Borçluları Asılacak

60 Ytl’si Olana Temyiz Yolu Açık

Kredi Kartı Affı, Yalnızca İcralık Olanlar İçin

Kredi Kartı Affının Faturası Avukatlara Çıktı

Limited Şirketin Vergi Borcunun Son Sorumlusu: Şirket Ortağı

Bulmaca, Buldurmaca, Adli Tatil Kırpmaca

Ücreti Düşük Göstermek Vergi Kaçakçılığı, Kaçak İşçi Çalıştırmak Değil!

Dıdının Dıdısının Dıdısı

Anayasa Mahkemesi’nde “fahiş Hata” Olur Mu?

Bankalardaki Bilgileri Güncelleme İçin Verilen Süre Yine Uzatıldı

Tüketicinin Uğurlu Sayıları: 3, 5, 7 Ve 30

Özelge (mukteza) Varsa Ceza Kesilemez

Vergi İncelemesi İşyerinde Yapılmadıysa Hapis Cezası Yok

Tüketicinin Uğurlu Sayıları: 4, 6, 20 Ve 30

Maliye Danıştay’a Hukuk Dersi Mi Veriyor?