8 adet makale ve 13 adet köşe yazısı bulundu.


İdare ve Vergi Mahkemelerinin Yarısı Adli Tatil Yapmıyor

Çalışmaya Ara Vermeyen (adli Tatil Yapmayan) İdare ve Vergi Mahkemeleri

Mali Tatil Ve Adli Tatilin Vergi Yargısındaki Sürelere Etkisi

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda Geçmişe Dönük Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (kkdf) Uygulamasının Hukuki Değerlendirmesi

İntifa Hakkının Veraset ve İntikal Vergisinin Konusuna Girmediği Görüşü ve Bu Görüş Doğrultusundaki Son Yargı Kararları

Gayrimenkullerde İntifa Hakkı Ve Kuru (çıplak) Mülkiyetin Veraset Ve İntikal Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi

Anayasa Değişikliği Sonrası Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Yatırım İndirimi İstisnasını Yeniden Canlandıran Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Getirdikleri

İdari Yargıda Adli Tatil Var Mı Yok Mu?

Tatili Olmayan Mahkemelere Dikkat

Bölge İdare Mahkemeleri İş Bölümü Kararları

Dava Aşamasındaki Vergilere Bir Garip Yapılandırma - I

Adli Tatil Uzar Mı? - I

Ba - Bs Formlarını Vermeyenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Son Durum

Vergi Borçluları Asılacak

Maliye, Zamanaşımı Konusunda Kanunu Ve Kendini Aşıyor

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Ettiği Ama İptalini Ertelediği Hükümler Uygulanmalı Mı?

Trt’nin Arkasındaki Gizli Güç- I

60 Ytl’si Olana Temyiz Yolu Açık

Yatırım İndirimi Ve 16-17 Kasım

Anayasa Mahkemesi İle İnatlaşma - I