10 adet makale ve 17 adet köşe yazısı bulundu.


İdare ve Vergi Mahkemelerinin Yarısı Adli Tatil Yapmıyor

Çalışmaya Ara Vermeyen (adli Tatil Yapmayan) İdare ve Vergi Mahkemeleri

Mali Tatil Ve Adli Tatilin Vergi Yargısındaki Sürelere Etkisi

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda Geçmişe Dönük Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (kkdf) Uygulamasının Hukuki Değerlendirmesi

Gayrimenkullerde İntifa Hakkı Ve Kuru (çıplak) Mülkiyetin Veraset Ve İntikal Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi

İntifa Hakkının Veraset ve İntikal Vergisinin Konusuna Girmediği Görüşü ve Bu Görüş Doğrultusundaki Son Yargı Kararları

Danıştay Kararına Göre 5736 Sayılı Uzlaşma Kanunu Genel Tebliği’nde Geriye Dönük Uzlaşılmalı

Anayasa Değişikliği Sonrası Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Ve Benzeri Mali Yükümlülüklere İlişkin Kararlarında Kamu Yararı Ölçütü

Yatırım İndirimi İstisnasını Yeniden Canlandıran Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Getirdikleri

İdari Yargıda Adli Tatil Var Mı Yok Mu?

Tatili Olmayan Mahkemelere Dikkat

Dava Aşamasındaki Vergilere Bir Garip Yapılandırma - I

Bölge İdare Mahkemeleri İş Bölümü Kararları

60 Ytl’si Olana Temyiz Yolu Açık

Ba - Bs Formlarını Vermeyenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Son Durum

Vergi Borçluları Asılacak

Adli Tatil Uzar Mı? - I

Bulmaca, Buldurmaca, Adli Tatil Kırpmaca

Maliye, Zamanaşımı Konusunda Kanunu Ve Kendini Aşıyor

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Ettiği Ama İptalini Ertelediği Hükümler Uygulanmalı Mı?

Askere Gitmeyenler Yargıyı Hızlandıracak

Trt’nin Arkasındaki Gizli Güç- I

Uzlaşma Geri Geliyor

Arsa Karşılığı Alınan Konut Veya İşyeri Satışında “ticari Kazanç” Nitelemesi Ve “devamlılık” Şartı

Yatırım İndirimi Ve 16-17 Kasım

Anayasa Mahkemesi İle İnatlaşma - I