10 adet makale ve 17 adet köşe yazısı bulundu.


Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinde Sözleşmenin Niteliği, Kdv Ve Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

ARABULUCULUK FAALİYETİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE İHTİYARİ ARABULUCULUK İLE DAVA ŞARTI ARABULUCULUK AYRIMININ ÖNEMİ

Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru Ve İspat Külfeti-ıı

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda Geçmişe Dönük Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (kkdf) Uygulamasının Hukuki Değerlendirmesi

Kod Uygulamasının Hukuka Aykırılığı Ve Dava Edilebilirliği

Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi (gizleme) Sebebiyle Geçmişe Dönük Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinin Hukuka Aykırılığı Üzerine

Miras Kalan Veya Bağışlanan Arsa Karşılığında Edinilen Konut Ve İşyeri Satışında Gelir Vergisi - I

Bazı Oecd Ülkelerindeki Vergi Suç Ve Kabahatleri İle Bunlar Hakkında Öngörülen Cezaların Karşılaştırmalı Analizi

Miras Kalan Veya Bağışlanan Arsa Karşılığında Edinilen Konut Ve İşyeri Satışında Gelir Vergisi - Iı

Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru Ve İspat Külfeti - I

Döner Sandalye Ve Koltuklar Teşviksiz Kaldı

Vergi İndirimi Ve 2009 Muhaciri, Türk Bayraklı Yatlar

Matrah Arttıranın “kod”u Çözülecek

Vergi İndiriminde “unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok”

Sosyal İade

Vergi İndiriminde Unutulanlar Eklendi

Devlet Arabuluculukta 1 Koyup 2 Alıyor

Arabuluculuk Ücretinin Vergilendirilmesi Nasıl Olmalı?

Otomobildeki Ötv İndirimi Getirdiğinden Fazlasını Götürüyor

Yeni Yıl Ve Psiko-kriz

Ba - Bs Formlarını Vermeyenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Son Durum

İlmühaber Hisse Senedi Yerine Geçer Mi?

Arsa Karşılığı Alınan Konut Veya İşyeri Satışında “ticari Kazanç” Nitelemesi Ve “devamlılık” Şartı

Arsayı “kat Karşılığı” Yerine “hasılat Paylaşımı” Yoluyla Değerlendirmenin Avantajları

Bölge İdare Mahkemeleri İş Bölümü Kararları

"Kod" Uygulaması Hukuka Aykırıdır

Pişman Mısın?