Yusuf Burak ASLANPINAR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra stajını 2007 yılında tamamlayarak avukatlık meslek hayatına başlamıştır.

Aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili'ne kayıtlı "Uzman Arabulucu" olarak arabuluculuk faaliyetini yürütmektedir.

"Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesi" konulu tezi ile Gazi Üniversitesi Maliye Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır.

Yine Gazi Üniversitesi Maliye Ana Bilim Dalı'nda "Vergi Suçları" üzerine yazdığı tez ile doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Başta vergi olmak üzere ceza, idare, ticaret hukuku alanlarında avukatlık, danışmanlık, bilirkişilik ve eğitmenlik faaliyetinde bulunan Y. Burak ASLANPINAR'ın, bu konularda ulusal gazete ve dergiler ile internet sitelerinde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Avukatlık

Avukatlık stajını 2007 yılında tamamlayarak Ankara Barosu'na 19854 sicil no.su ile kayıt olarak meslek hayatına başlamıştır. Ağırlıklı olarak "vergi", "ceza", "idare" ve "ticaret" hukuku alanlarında avukatlık yapmaktadır.

avukat@aslanpinar.com

Danışmanlık & Bilirkişilik

Başta vergi olmak üzere ceza, idare, ticaret hukuku alanlarında hukuki danışmanlık ve bilirkişilik faaliyetinde bulunmaktadır.

gorus@aslanpinar.com

Arabuluculuk

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çerçevesindeki gereklileri yerine getiren Arb. Y. Burak ASLANPINAR, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili'ne 5570 no.su ile kayıt olarak 15.05.2017 tarihinde başladığı arabuluculuk faaliyetini devam ettirmektedir. Aynı zamanda "İş Hukukunda Uzman Arabulucu" Sertifikası sahibidir.

arabulucu@aslanpinar.com

Akademik

Lisans eğiitmini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nde devam etmiştir.

Arabuluculuk, Bilirkişilik ve Vergi Hukuku başta olmak üzere hukuki ve mali konularla ilgili eğitim, seminer ve konferanslar vermektedir.

akademik@aslanpinar.com

İletişime Geçin